Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

O poradni

Zapraszamy: dzieci i młodzież, rodziców i opiekunów, nauczycieli i pedagogów! 

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie północnego Śródmieścia (tj. obszaru ograniczonego ulicami: Stawki, Andersa – Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi, Jana Pawła II oraz Starego i Nowego Miasta).

Rejon działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12 – wykaz placówek 

Prowadzimy Zespół Orzekający o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rejonu działania Poradni. Podczas obrad Zespołu Orzekającego rozpatrywane są też sprawy dzieci zamieszkałych w rejonie naszego działania, które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej, a których rodzice (opiekunowie prawni) ubiegają się o orzeczenie do kształcenia specjalnego lub o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Obejmujemy opieką także dzieci nie uczęszczające do szkoły, zamieszkałe na terenie rejonu działania Poradni.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów.

Jesteśmy publiczną placówką oświatową. Korzystanie z pomocy udzielanej przez naszą Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Nie wymagamy skierowania.