Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Warszawski Model Wspomagania

Od 1 stycznia 2016 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 12

realizuje nowe zadania dotyczące wspomagania szkół i placówek oświatowych w ramach

Warszawskiego Modelu Wspomagania,

we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Sieci współpracy i samokształcenia są jedną z form wsparcia dyrektorów, nauczycieli i innych specjalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, logopedów) w procesie doskonalenia kompetencji zawodowych.

Więcej informacji nt. Warszawskiego Modelu Wspomagania:

http://www.wcies.edu.pl/2014-04-22-08-18-03

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

zaprasza

do udziału w sieciach współpracy i samokształcenia

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Poradni, tel. 22 636 66 99

 

  • Wymiana dobrych praktyk terapeutów pedagogicznych i pedagogów

Zapraszamy terapeutów pedagogicznych i pedagogów z rejonu działania Poradni. 

Koordynator sieci: mgr M. Sondej 

  • Wymiana dobrych praktyk logopedów

Zapraszamy logopedów z rejonu działania Poradni. 

Koordynator sieci: mgr E. Anuszewska-Kołakowska