Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Wars i Sawa

Warszawski System Wspierania Uzdolnionych

 

 

 

Od 2008 r. w Warszawie działa  Warszawski System Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa,

którego celem jest poszerzenie i pogłębienie oferty dla uczniów zdolnych, obejmującej m.in. stworzenie warszawskiego programu wczesnego wykrywania i wspomagania uzdolnień uczniów.

 

W każdej Poradni powołany jest psycholog - lider do spraw dzieci zdolnych, którego zadaniem jest m. in. wspieranie szkół w realizacji zadań programu oraz indywidualne konsultacje z rodzicami, dziećmi  i młodzieżą.

 

Jak się zgłosić?

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12

liderem programu jest psycholog

 

mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik

 

 

Konsultacje są możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty

(tel. 22 636 66 99).

Opieką obejmujemy dzieci i młodzież z terenu działania Poradni.

 

 

 

 

Więcej informacji:

https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/wswu/filozofia_wis.pdf 

https://www.wcies.edu.pl/publikacje/ciekawe-linki

http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa/o-programie/4815-lista-szkol-nalezacych-do-warszawskiej