Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Teren działania

Teren działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12 (wykaz placówek)

PRZEDSZKOLA

Nr 2 ul. Orla  11 Iwona Grabowicz-Chądrzyńska
Nr 4 ul. Elektoralna 15/17 Katarzyna Wesołowska
Nr 8 integracyjne ul. Karmelicka  3b Weronika Setny
Nr 9 ul. Dzielna 5a Weronika Setny
Nr 10 ul. Nowolipki 10a Krystyna Grunduls
Nr 11 ul. Dubois 3 Katarzyna Wesołowska
Nr 12 ul. Niska 9 Kamila Kuprowska-Stępień
Nr 13 ul. Schillera 6a

Weronika Setny

Nr 14 ul. Senatorska 24 a

Karolina Kwiatek

Nr 38 integracyjne ul. Pl. Bankowy Kamila Kuprowska-Stępień
Nr 72 ul. Al. Solidarności 72 A Kamila Kuprowska-Stępień
Nr 206 ul. Franciszkańska 7 Kamila Kuprowska-Stępień
Nr 208 specjalne ul. Dzielna 1a

Krystyna Grunduls

Przedszkole "Ala ma kota" ul. Inflancka 4 c

Weronika Setny

SZKOŁY PODSTAWOWE

Nr 32 ul. Lewartowskiego 2 Ewa Słupska/Aleksandra Szygendowska
Nr 158 ul. Ciasna 13 Teresa Grąziewicz-Jóźwik
Nr 210 ul. Karmelicka  13 Barbara Malczewska
Nr 220 ul. Jana Pawła II 26a Agnieszka Krupa
Nr 213 (Zesp.Szk.Spec.nr 63) ul. Elektoralna 12/14 Anna Malczewska
Nr 243 (Zesp.Szk.Spec.nr 85) ul. Elektoralna 12/14 Krystyna Grunduls
Nr 16 STO ul. Al.Solidarności 113 c Wioletta Wojciechowska
Nr 41 ul. Świętojerska 24 Barbara Malczewska

GIMNAZJA

Nr 34 ul. Klonowa 16 Karolina Kwiatek
Nr 35 ul. Konwiktorska 5/7 Aleksandra Szygendowska
Nr 37 ul. Niska 5 Aleksandra Szygendowska
Nr 62 (Zesp.Szk.Spec.nr 63) ul. Elektoralna 12/14 Anna Malczewska
Nr 146 (Zesp.Sz.Spec.nr 85) ul. Elektoralna 12/14 Krystyna Grunduls
Nr 10 ul. Świętojerska 24 Barbara Malczewska
Nr 16 STO Al.Solidarności 113c Wioletta Wojciechowska
Nr 32 (Społeczne) Al.Solidarności 101d Teresa Grąziewicz-Jóźwik
Nr 55 STO ul. Karmelicka 26 Dominika Bielecka

SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE

LO 15 im. N. Żmichowskiej ul. Klonowa 16 Karolina Kwiatek
Technikum Architektoniczno-Budowlane
ul. Przyrynek 9
Wioletta Wojciechowska
LO 62 ul. Konwiktorska 5/7 Aleksandra Szygendowska
LO 81 im. A. Fredry ul. Miła 7 Ewa Słupska
Zesp.Szk.Ekonomicznych ul. Stawki 4 Wioletta Wojciechowska
Zesp.Szk.Poligraficznych ul. Stawki 14 Iwona Grabowicz-Chądrzyńska
Szkoła Specjalna Przysp. do Pracy
nr 5 (Zesp.Szk.Spec. nr 85)
ul. Elektoralna 12/14 Krystyna Grunduls
Zespół Szkół Specjalnych ul. Długa 9/11 Krystyna Grunduls
LO Społeczne nr 7 ul. Karmelicka 26 Dominika Bielecka
LO Społeczne nr 21 Al. Jana Pawła II 36c Dorota Maciejewska
LO Społeczne nr 25 Al. Solidarności 101d Teresa Grąziewicz-Jóźwik
LO Niepubliczne nr 30 ul. Podwale 13/15 Wioletta Wojciechowska
Technikum Niepubliczne
Usługowe ZDZ
ul. Podwale 13/15 Wioletta Wojciechowska

POZOSTAŁE PLACÓWKI

Państwowa Szkoła
Muzyczna I stopnia nr 1
ul. Świętojerska 24 Dorota Maciejewska
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa ul. Moliera 4/6 Agnieszka Krupa
Dom Dziecka nr 16 ul. Międzyparkowa Barbara Malczewska
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"
ul. Stara 4  Teresa Grąziewicz-Jóźwik

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 5 "Dom Przy Rynku"

Rynek Nowego Miasta 4  

Aleksandra Szygendowska

Bursa nr 1 im. Wiktora Kordowicza

ul. Długa 18/20

Barbara Malczewska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 
ul. Zakroczymska 6 Barbara Malczewska