Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Psychoterapeuci

mgr Dominika Bielecka

Dominika Bielecka – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta. 

Uzyskała dyplom psychologa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii, czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej wykorzystując dorobek różnych szkół psychoterapeutycznych w zależności od rodzaju trudności doświadczanych przez klienta. Pracuje pod stałą superwizją.
 
Brała udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskich jako ekspert i konsultant. Jest realizatorem warsztatów i grup rozwoju osobistego. 

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców, wspiera nauczycieli i specjalistów z placówek z którymi współpracuje.
 
Dyrektor Poradni od września 2017 r. 

mgr Dorota Maciejewska

Dorota Maciejewska - psycholog, psychoterapeuta. Uzyskała dyplom psychologa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapeutyczną w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz trzyletnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie. Jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w nurcie psychodynamicznym i psychoanalitycznym oraz konsultacje dla rodziców.

mgr Bogusława Glińska

 Bogusława Glińskapsycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii w zakresie stosowanej psychologii klinicznej. W 1998r. uzyskała certyfikat psychoterapeuty w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. Jest psychologiem z długoletnim doświadczeniem w pracy psychologiczno- terapeutycznej z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym oraz z ich rodzinami.

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci w nurcie psychoanalitycznym oraz konsultacje dla rodziców.

Zainteresowania: podróże, książka, film, teatr.