Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Psychologowie

mgr Aleksandra Szygendowska

Uzyskała dyplom psychologa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecny Uniwersytet Psychospołeczny) w 2004 roku. Odbyła staż zawodowy kliniczny  w zespole terapeutycznym pod opieką superwizora terapii uzależnień Ewy Wojdyłło Osiatyńskiej na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych PLAZA DETOX w Szpitalu Praskim. 

Dodatkowo ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA w 2006 roku. Dodatkowo ukończyła kilkadziesiąt kursów i szkoleń m.in. do prowadzenia warsztatu profilaktycznego dla młodzieży „Nasze Spotkania” INTRA, „Nie przegraj” FDN , ”Trenerzy Odysei Umysłu” WCIES. 

Brała udział w projektach, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej jako psycholog, trener, prelegent. Jest realizatorem warsztatów umiejętności społecznych i profilaktycznych, warsztatów wychowawczych i grup rozwoju osobistego  oraz grup wsparcia. 

W Poradni prowadzi konsultacje psychologiczne dla uczniów i  diagnozę, treningi umiejętności społecznych konsultacje dla rodziców, wspiera nauczycieli i specjalistów z placówek z którymi współpracuje.