Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Psychologowie

mgr Kamila Kuprowska-Stępień

Kamila Kuprowska – Stępień - psycholog dziecięcy, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; posiada doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi z całościowym zaburzeniami rozwoju, ADHD, trudnościami wychowawczymi, zaburzeniami lękowymi. Ukończyła 2-letni staż diagnostyczno-terapeutyczny w Fundacji Synapsis przygotowujący do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń w zakresie kompleksowej diagnozy i terapii psychologicznej dzieci w wieku 0-13 rok życia. W trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie systemowym.