Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Psychologowie

mgr Anna Malczewska

Anna Malczewska - psycholog kliniczny, neuropsycholog dziecięcy,  specjalista z zakresu diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej oraz terapii dziecka.

Specjalizuje się w udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Pracuje z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz zaburzeniami zachowania i emocji.

Prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, w tym Treningi Umiejętności Społecznych, Treningi Zastępowania Agresji oraz zajęcia indywidualne dla dzieci mających trudności z funkcjonowaniem w sferze emocjonalno - społecznej, adaptacyjne lub wychowawcze.

 Prowadzi warsztaty dla rodziców, na których można dowiedzieć się jak skutecznie radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, zdobyć wiedzę dotyczącą tego, jak być lepszym rodzicem dla swojego dziecka oraz jak lepiej troszczyć się o siebie.

Jest członkiem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, w ramach której pracuje z dziećmi - ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami lub opiekunami.

Prowadzi Terapię EEG-Biofeedback, która zwiększa skuteczność funkcjonowania naszego mózgu,  dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane (np. fale mózgowe, napięcie mięśni itp.).