Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Psychologowie

mgr Krystyna Grunduls

Krystyna Grunduls, psycholog (nauczyciel dyplomowany), absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła wiele kursów i szkoleń, między innymi szkolenia z zakresu zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych (OPTA) oraz Studium Pomocy Psychologicznej PTP (pomaganie w kontaktach indywidualnych, praca z małymi grupami, praca z rodzinami i parami). Jest wieloletnim pracownikiem poradni psychologiczno – pedagogicznych w Warszawie.

Obecnie w Poradni jest przewodniczącą Zespołu Orzekającego dotyczącego orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego. Ściśle współpracuje ze wszystkimi placówkami szkolnictwa specjalnego oraz przedszkolem specjalnym w Dzielnicy Śródmieście i bardzo sobie tę współpracę ceni. Udziela rodzicom porad dotyczących możliwości uzyskania orzeczeń, wykonuje badania psychologiczne dzieci z podległych jej placówek, w tym placówek specjalnych, koordynuje pracę Zespołu Orzekającego.

Pracuje też z dziećmi w wieku przedszkolnym, zarówno na terenie Poradni jak też w przedszkolu, które ma pod stałą opieką w ramach swoich zawodowych obowiązków, prowadząc między innymi zajęcia stymulujące rozwój dzieci i współpracując z ich rodzicami oraz nauczycielkami z tej placówki.

Poza pracą w Poradni współpracuje stale z Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie uzyskała uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie specjalności – psycholog.

Lubi muzykę operową, spacery, żeglowanie; bardzo lubi zwierzęta.