Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Psychologowie

mgr Weronika Anna Setny

Weronika Anna Setny – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła, m.in.: dwuletnie Studium Socjoterapii, dwuletni cykl szkoleniowy, superwizowany przez trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie „Umiejętności Prowadzenia Treningów Grupowych, Studium Poradnictwa I Interwencji Kryzysowej. Prowadzi tematyczne zajęcia warsztatowe w oparciu o doświadczenia własne uczestników oraz szkolenia psychoedukacyjne dla rodziców, młodzieży oraz pracowników Oświaty. Diagnozuje, konsultuje problemy wychowawcze, udziela indywidualnej pomocy psychologicznej wspierając w rozwiązywaniu trudności. Od wielu lat współpracuje z Przedszkolami. Mediator w Zespole Poradni.

"Moją nadrzędną ideą jest ogromny szacunek dla kreatywności dzieci oraz ich pasji w poznawaniu świata".