Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Psychologowie

mgr Wioletta Wojciechowska

Wioletta Wojciechowska psycholog, mediator. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studiów podyplomowych Integralna Profilaktyka Uzależnień oraz Mediacje w Oświacie. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W Poradni prowadzi diagnozę i zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Zajmuje się mediacją i socjoterapią oraz pomocą rodzinom dotkniętym przemocą. Jest członkiem Warszawskiej Sieci Mediatorów Oświatowych.