Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Psychologowie

mgr Barbara Malczewska

Barbara Malczewska - psycholog, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel dyplomowany. Nauczyciel przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Zajmuje się diagnozowaniem dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, doradztwem dla ich rodziców i nauczycieli. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli, rodziców oraz dzieci.