Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Psychologowie

mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik

Teresa Grąziewicz – Jóźwik - psycholog (Uniwersytet Warszawski.), nauczyciel dyplomowany. Ukończyła podyplomowe Studia Psychodydaktyki Kreatywności, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. W Poradni zajmuje się diagnozą oraz wspieraniem rodziców w ich pracy wychowawczej podczas spotkań indywidualnych i na warsztatach „ Wychowywać, ale jak?” Prowadzi również zajęcia rozwijające myślenie twórcze dzieci i młodzieży „Uskrzydlanie”. Jest liderem Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych "Wars i Sawa". W ramach współpracy z rożnymi instytucjami prowadzi szkolenia dla nauczycieli w zakresie twórczości, pracy z uczniem zdolnym, umiejętności wychowawczych, inteligencji emocjonalnej. Lubi aktywnie spędzać czas wolny, chodzi po górach, żegluje.