Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Pedagodzy

mgr Marzena Sondej

Marzena Sondej – pedagog-terapeuta, nauczyciel dyplomowany; absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (specjalność pedagogika korekcyjna).
Ukończyła studia podyplomowe "Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi"  (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), Podyplomowe Studium Logopedii (WSPS) oraz różnorodne kursy doskonalące w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (m.in. neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej;  teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M.Procus i M.Block; Metoda Treningu Zdolności Intelektualnych wg B. Markowskiej;  glottodydaktyka (licencja);  dysleksja rozwojowa – teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna;  diagnoza i terapia dyskalkulii). 
Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Prowadzi zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania.
Specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (wg koncepcji prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej). W swojej pracy stosuje różnorodne metody stymulowania i korygowania rozwoju dzieci, w tym metody komputerowego wspomagania edukacji.