Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Pedagodzy

mgr Grażyna Pawlik

 

Grażyna Pawlik  – nauczyciel dyplomowany, ekspert oświaty, pedagog (diagnoza pedagogiczna w kierunku dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii oraz porady pedagogiczne), terapeuta pedagogiczny (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), doradca zawodowy, instruktor sportowy judo, zoofizjoterapeuta, autorka pomocy dydaktycznych do pracy w zakresie terapii pedagogicznej uczniów starszych.

Ukończyła: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek pedagogika; Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej Uczniów ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się w WSSE we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji;  Podyplomowe Studia Orientacji, Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego w Instytucie Badań Edukacyjnych; Podyplomowe Studia Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim, kurs I stopnia Teoria i Praktyka EEG Biofeedback  w Neuropsychoterapii prowadzony przez Instytut EEG Biofeedback, szkolenie Ortoptyka – podstawy rehabilitacji i diagnozy oraz Zoofizjoterapię w Studium Fizjoterapii Zwierząt pod patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Posiada uprawnienia instruktora sportowego nadane przez Polski Związek Judo.