Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Pedagodzy

mgr Izabella Jabłońska

Izabella Jabłońska – pedagog-terapeuta, logopeda, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej, Studium Logopedyczne oraz różnorodne kursy doskonalenia zawodowego. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się. Wykonuje badania pedagogiczne dla potrzeb orzecznictwa specjalnego. Diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń mowy u dzieci w wieku szkolnym. Specjalizuje się w terapii pedagogicznej uczniów dyslektycznych ze starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Lubi dobrą książkę i kino.