Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Pedagodzy

mgr Izabella Jabłońska

Izabella Jabłońska – pedagog-terapeuta, logopeda, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej, Studium Logopedyczne oraz różnorodne kursy doskonalenia zawodowego. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się. Wykonuje badania pedagogiczne dla potrzeb orzecznictwa specjalnego. Diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń mowy u dzieci w wieku szkolnym. Specjalizuje się w terapii pedagogicznej uczniów dyslektycznych ze starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Lubi dobrą książkę i kino.

mgr Marzena Sondej

Marzena Sondej – pedagog-terapeuta, nauczyciel dyplomowany; absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (specjalność pedagogika korekcyjna).
Ukończyła studia podyplomowe "Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi"  (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), Podyplomowe Studium Logopedii (WSPS) oraz różnorodne kursy doskonalące w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (m.in. neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej;  teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M.Procus i M.Block; Metoda Treningu Zdolności Intelektualnych wg B. Markowskiej;  glottodydaktyka (licencja);  dysleksja rozwojowa – teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna;  diagnoza i terapia dyskalkulii). 
Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Prowadzi zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania.
Specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (wg koncepcji prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej). W swojej pracy stosuje różnorodne metody stymulowania i korygowania rozwoju dzieci, w tym metody komputerowego wspomagania edukacji.

mgr Grażyna Pawlik

 

Grażyna Pawlik  – nauczyciel dyplomowany, ekspert oświaty, pedagog (diagnoza pedagogiczna w kierunku dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii oraz porady pedagogiczne), terapeuta pedagogiczny (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), doradca zawodowy, instruktor sportowy judo, zoofizjoterapeuta, autorka pomocy dydaktycznych do pracy w zakresie terapii pedagogicznej uczniów starszych.

Ukończyła: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek pedagogika; Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej Uczniów ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się w WSSE we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji;  Podyplomowe Studia Orientacji, Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego w Instytucie Badań Edukacyjnych; Podyplomowe Studia Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim, kurs I stopnia Teoria i Praktyka EEG Biofeedback  w Neuropsychoterapii prowadzony przez Instytut EEG Biofeedback, szkolenie Ortoptyka – podstawy rehabilitacji i diagnozy oraz Zoofizjoterapię w Studium Fizjoterapii Zwierząt pod patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Posiada uprawnienia instruktora sportowego nadane przez Polski Związek Judo.

mgr Justyna Walczak

Justyna Walczak – Absolwentka pedagogiki w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej z pedagogiką przedszkolną i psychologią szkolną (WSP TWP). Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej (APS) oraz Studium Public Relations & Doradztwa Personalnego na kierunku doradztwo personalne. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci młodszych. Prowadzi przesiewowe badania słuchu i wzroku Platformą Badań Zmysłów.