Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Logopedzi

mgr Anna Wojno

Anna Wojno – mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego (Uniwersytet Warszawski), mgr pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki korekcyjnej (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), logopeda dyplomowany (Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego), kurs kwalifikacyjny w zakresie informatyki (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów).

Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy oraz konsultacjami dla rodziców.

Interesuje się turystyką górską, literaturą i malarstwem. Bardzo lubi wycieczki rowerowe w nieznane.