Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Logopedzi

mgr Anna Wojno

Anna Wojno – mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego (Uniwersytet Warszawski), mgr pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki korekcyjnej (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), logopeda dyplomowany (Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego), kurs kwalifikacyjny w zakresie informatyki (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów).

Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy oraz konsultacjami dla rodziców.

Interesuje się turystyką górską, literaturą i malarstwem. Bardzo lubi wycieczki rowerowe w nieznane.

mgr Wanda Gorlewska -Warda

Wanda Gorlewska – Warda – pedagog, logopeda dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel dyplomowany, certyfikowany terapeuta SI [Integracji Sensorycznej]. Zajmuje się dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi [do kl. III]. Prowadzi terapię logopedyczną oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne według własnych programów autorskich. Prezentuje podejście holistyczne do dziecka dysfunkcyjnego. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami, organizuje zajęcia otwarte oraz warsztaty tematyczne. Lubi przyrodę. Często uczestniczy w wycieczkach krajoznawczych i podróżach turystycznych. Uwielbia taniec, dobrą muzykę i intensywną jazdę na rowerze.

mgr Ewa Anuszewska - Kołakowska

Ewa Anuszewska-Kołakowska - mgr pedagogiki specjalnej (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), logopeda dyplomowany (Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego), terapeuta integracji sensorycznej (dwustopniowy kurs PTD - Certyfikat Nr 135), neurologopeda (Studia Podyplomowe „Neurologopedia” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie), terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (JIAS, Certyfikat Nr PL0169/13).

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci młodszych oraz diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego metodą Johansena (JIAS).

Swoją wiedzą i doświadczeniami zawodowymi zakresu skutecznej pomocy dziecku z zaburzeniami w komunikacji werbalnej dzieli się ze studentami oraz słuchaczami kursów dokształcających. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców.

Zainteresowania: turystyka górska, kolekcjonowanie staroci, renowacja starych mebli, fotografia.