Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Kierownictwo Poradni

mgr Dominika Bielecka (Dyrektor)

Dominika Bielecka – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta. 

Uzyskała dyplom psychologa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii, czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej wykorzystując dorobek różnych szkół psychoterapeutycznych w zależności od rodzaju trudności doświadczanych przez klienta. Pracuje pod stałą superwizją.

Brała udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskich jako ekspert i konsultant. Jest realizatorem warsztatów i grup rozwoju osobistego. 

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców, wspiera nauczycieli i specjalistów z placówek z którymi współpracuje.

Dyrektor Poradni od września 2017 r. 

mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska (Wicedyrektor)

Iwona Grabowicz-Chądrzyńska – psycholog, terapeuta pedagogiczny (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła kilkadziesiąt szkoleń dotyczących procesu diagnostyczno-terapeutycznego dzieci i młodzieży oraz wspierania rodziców w kompetencjach wychowawczych. Od kilkunastu lat wykładowca akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne w zakresie diagnozy psychologicznej, psychologii rozwoju, kompetencji nauczycieli. Współpracuje z wieloma wydawnictwami (m.in. Egmont, Nowa Era) jako ekspert i autorka publikacji. Aktywna uczestniczka konferencji naukowych. Brała udział w kilkunastu projektach i grantach naukowych realizowanych w porozumieniu z uczelniami i instytucjami państwowymi (m.in. podnoszenie kompetencji osobistych nauczycieli, pomoc dzieciom z zaburzeniami lękowymi, wpływ karmienia na rozwój psychoruchowy dziecka).

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, wspiera rodziców i nauczycieli w placówkach oświatowych z którymi współpracuje.

Wicedyrektor Poradni od września 2017 roku.