Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Doradcy zawodowi

mgr Anna Sowińska

mgr Anna Sowińska – absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz doradztwa zawodowego Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem.

Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno na stanowiskach związanych z PR/marketingiem, tłumaczeniami/grafiką – DTP; jak i z rekrutacją pracowników. W kręgach zawodowych interesuje się m.in. wielokulturowością, orientacją i reorientacją zawodową, diagnozowaniem kompetencji.

Obecnie zajmuje się doradztwem zawodowym dla dorosłych i młodzieży (w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz szkoleniem specjalistów m.in. z zakresu metodyki doradztwa zawodowego.

Prywatnie interesuje się projektowaniem biżuterii, tańcem, językami obcymi oraz aktywnym podróżowaniem. Po tysiącach kilometrów spędzonych w drodze, w różnych warunkach uważa, że tak w podróży, jak i w życiu największą wartością są inni ludzie. I to właśnie oni są inspiracją.