Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Artykuły

Integracja Sensoryczna

Po czym można poznać, że dziecko może mieć dysfunkcje SI i należy go wysłać na specjalistyczne badanie?   

Warto zbadać przebieg procesów integracji sensorycznej, jeśli u Twojego dziecka występuje kilka z podanych niżej objawów (wg Violet F. Maas):

 • niski poziom samooceny,
 • niski poziom tolerancji na stres,

     postawa wycofująca,     ,

 • impulsywność w zachowaniu,
 • nieprawidłowe zachowania społeczne (np. dziecko nie pozwala stać innym blisko siebie, popycha wtedy, złości się; nie pozwala patrzeć na to, co robi; zapomina o swoich zobowiązaniach; często, bez wyraźnego powodu, obraża się, jest uparte, ma trudności we współdziałaniu z innymi,
 • dziecko drażnią metki przy ubraniach, nie lubi obcinania paznokci, włosów,
 • lękliwość i spowolnienie,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • nieprawidłowa postawa w czasie zajęć stolikowych podpiera głowę ręką, tzw. pokładanie się
 • częste pocieranie oczu,
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej (np. ma trudności w wiązaniu sznurówek, w zapinaniu guzików, problemy z łapaniem  i rzucaniem piłki, z jazdą na rowerze)
 • nieprawidłowy chwyt ołówka lub długopisu, nieprawidłowe trzymanie sztućców,
 • niechęć do rysowania i malowania, trudności z cięciem nożyczkami,
 • wycofywanie się z zabaw i zajęć wymagających dużej precyzji ruchów,
 • trudności w słuchaniu i wykonywaniu dwóch lub więcej poleceń,
 • trudności w koncentracji na głównym zadaniu; łatwe rozpraszanie się,
 • słabe poczucie czasu,
 • trudności w orientacji w terenie i różnicowaniu stron prawa-lewa,
 • zaburzenia mowy,
 • perseweracje (wielokrotne powtarzanie czynności),
 • trudności w różnicowaniu i dobieraniu kolorów i kształtów,
 • obniżone napięcie mięśniowe,
 • trudności z utrzymaniem równowagi,
 • wolniejszy rozwój fizyczny, obniżona sprawność motoryczna (m.in. często potyka się, wpada na drzwi, meble; trzyma się poręczy w czasie chodzenia po schodach, chodzi po schodach, dostawiając nogi na każdym stopniu; obawia się wysokości; jest męczliwe; niezgrabne ruchowo, odstaje w zabawach ruchowych od rówieśników; zdarza mu się spaść z krzesła)
 • w rodzinie występowały trudności w uczeniu się.

 

 

Co to jest?

Integracja sensoryczna (SI) to organizowanie, interpretacja oraz przetwarzanie wrażeń zmysłowych do działania celowego i zakończonego sukcesem np. sprawnego czytania ze zrozumieniem, poprawnego pisania czy konstruowania wypowiedzi prawidłowych pod względem artykulacyjnym, logicznym i gramatycznym.

Istnieje wiele czynników i zagrożeń, powodujących zaburzenia integracji sensorycznej, mogących wystąpić na każdym etapie jej rozwoju. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą skutkować zaburzeniami w zachowaniu oraz trudnościami w uczeniu się,

 

Kto kieruje dziecko na terapię?

          O udziale dziecka w terapii SI po przeprowadzeniu specjalistycznych badań decyduje wykwalifikowany terapeuta, do którego z dzieckiem zgłaszają się rodzice.

Na czym polega terapia SI?

         W terapii stosowane są różnorodne techniki zawsze dobrane indywidualnie uzależnione od wieku dziecka oraz rodzaju i stopnia dysfunkcji.
W czasie zajęć nie uczy się konkretnych umiejętności np. czytania, pisania. Terapeuta dobiera odpowiednie dla dziecka aktywności ruchowe na specjalistycznych sprzętach, które pobudzają układy zmysłowe i mechanizmy mózgowe.
          Celem terapii jest poprawienie jakości funkcjonowania układu nerwowego, a w konsekwencji m.in. zlikwidowanie lub złagodzenie zaburzeń w zachowaniu i trudności w uczeniu się.

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat integracji sensorycznej?

www.pstis.pl

Ewa Anuszewska – Kołakowska