Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Aktualności

Grupa wsparcia po warsztatach umiejętności wychowawczych - luty 2018

Grupa wsparcia dla rodziców, którzy ukończyli warsztaty doskonalenia umiejętności wychowawczych prowadzonych w naszej Poradni

Zapraszamy na pierwsze spotkanie 15 lutego 2018 roku (czwartek) w godzinach 17:00 - 19:30. Zajęcia poprowadzi mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik.

Na spotkaniu będziemy rozwiązywać bieżące problemy wychowawcze zgłaszane przez rodziców, z wykorzystaniem umiejętności zdobytych na warsztatach. 

Planowane są spotkania raz w miesiącu.


Serdecznie zapraszam

mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik