Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Aktualności

Wychowywać, ale jak? (styczeń 2018) - warsztaty dla rodziców

Zapraszamy na warsztaty doskonalenia umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Początek 29 stycznia 2018 roku

 

 Drogi Rodzicu,  

jeżeli ważna jest dla Ciebie dobra relacja z dzieckiem, 

jeżeli odczuwasz wątpliwości, czy dobrze reagujesz na jego zachowania, 

 

jeżeli chcesz:

  

-      zmotywować swoje dziecko do lepszych wyników i samodzielności w nauce; 

-      nauczyć je odpowiedzialności i obowiązkowości bez kar i nakazów; 

-      pomóc mu w radzeniu sobie z emocjami, w rozwiązywaniu codziennych problemów i konfliktów; 

-      pomóc w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami; 

-      nauczyć respektowania praw i uczuć innych ludzi, przestrzegania reguł i zasad życia społecznego z zachowaniem własnej indywidualności;

 

 to ta propozycja jest właśnie dla Ciebie !!!

 

Spotkania będą odbywały się 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12, ul.Dzielna 1 a 

w 6 poniedziałków w godzinach 17:30– 20.30 

 

pierwsze spotkanie 29 stycznia 2018 r. 

 

zapisy i informacje: tel. 022 636 66 99, 022 636 91 99

zajęcia prowadzi  mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik