Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Aktualności

Wychowywać, ale jak? (listopad 2017) - warsztaty dla rodziców

Zapraszamy na warsztaty doskonalenia umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Początek 25 listopada 2017 roku

 

Drogi Rodzicu,

 

jeżeli ważna jest dla Ciebie dobra relacja z dzieckiem,

jeżeli odczuwasz wątpliwości, czy dobrze reagujesz na jego zachowania,

 

jeżeli chcesz:

 

-      zmotywować swoje dziecko do lepszych wyników i samodzielności w nauce;

-      nauczyć je odpowiedzialności i obowiązkowości bez kar i nakazów;

-      pomóc mu w radzeniu sobie z emocjami, w rozwiązywaniu codziennych problemów i konfliktów;

-      pomóc w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami;

-      nauczyć respektowania praw i uczuć innych ludzi, przestrzegania reguł i zasad życia społecznego z zachowaniem własnej indywidualności;

 to ta propozycja jest właśnie dla Ciebie !!!

Spotkania będą odbywały się

w Szkole Podstawowej nr 158 ul. Ciasna 13

3 soboty w godzinach 9.00– 15.00

 

pierwsze spotkanie 25 listopada 2017 r.

 

zapisy i informacje: tel. 022 636 66 99, 022 636 91 99