Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Aktualności

Trening umiejętności spolecznych

Uwaga: Nabór na pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018 zakończony.

Uczestnicy:  Zajęcia odbywają się w następujących grupach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat oraz 13-15 lat. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z diagnozą zespołu Aspergera, ADHD, nieśmiałych, z trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymaniu relacji rówieśniczych.

Opis: Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania społecznego poprzez zwiększenie samoświadomości, psychoedukację, modyfikację zachowań nieakceptowanych w pożądane.

Celem zajęć jest:

  • Trening umiejętności komunikacyjnych
  • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
  • Poszerzenie repertuaru strategii społecznych
  • Nauka przestrzegania zasad panujących w grupie
  • Nauka rozpoznawania emocji w zależności od kontekstu sytuacyjnego
  • Poznanie metod radzenia sobie z emocjami
  • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów interpersonalnych

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12, ul. Dzielna 1a,
 tel.22 636 66 99

Uwaga: Przed rozpoczęciem zajęć jest przeprowadzona rekrutacja. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pozytywna kwalifikacja dziecka do odpowiedniej grupy.

Kontakt: mgr Kamila Kuprowska-Stępień,  mgr Anna Malczewska