Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Aktualności

Potrzeby małego dziecka - co jest ważne do dobrego rozwoju? (wykład dla rodziców)

 Zapraszamy!

„Potrzeby małego dziecka – co jest ważne do dobrego rozwoju?”

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 12 w Warszawie przy ul. Dzielnej 1a w ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej „Dziecko wobec cywilizacji” zaprasza rodziców na wykład psychologa mgr Iwony Grabowicz-Chądrzyńskiej:

„Potrzeby małego dziecka – co jest ważne do dobrego rozwoju?” 

Wykład odbędzie się w siedzibie Poradni w dniu 5 listopada 2016 r. (sobota) – godzina 11-12.30.

Spotkanie ma celu zapoznanie rodziców z potrzebami dziecka z perspektywy najnowszej wiedzy neurobiologicznej o czynnikach wpływających na prawidłowy rozwój psychofizyczny.

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie pod numerem telefonu (22) 636 66 99.

Liczba miejsc ograniczona z powodu trudnych warunków lokalowych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

ul. Dzielna 1a, 00-162 Warszawa